Ενημέρωση για τα καινούργια προγράμματα αλλά και όλα τα σημαντικά νέα και γεγονότα.

"ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ": ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της δράσης «Επιχειρούμε Έξω» είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.
Η συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για α) την προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές, β) την αύξηση των πιθανοτήτων σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών, γ) την αύξηση των πωλήσεων και δ) την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους προφίλ σε διεθνές επίπεδο.

Επιλέξιμοι τομείς Δραστηριότητας:

Η δράση «Επιχειρούμε Έξω» αφορά στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΡΑΣΗ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Ανακοινώθηκε σήμερα το Πρόγραμμα: η Δράση "Ενίσχυση τns 'Ιδρυσηs και Λειτουργίαs Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων".

H Δράση επιδοτεί σε ποσοστό έως 50% επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία καινούργιων πολύ μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων: Ξενοδοχεία, Τουριστικά Καταλύματα (Δωμάτια, Διαμερίσματα, Κατοικίες), Camping κλπ, Τουριστικά Γραφεία, Ενοικιάσεις Οχημάτων - Σκαφών, Εναλλακτικός τουρισμός (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου), άλλες τουριστικές δραστηριότητες.

Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή είχε αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Νέες Δράσεις από τη ΓΓΕΤ: Ειδικές ∆ράσεις «Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομηχανικά υλικά», «Ανοιχτή καινοτομία στον Πολιτισμό»

Κύριος στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Ειδικότερα,

  • οι ειδικές δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας,
  • η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων ETAK…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΕΝΑΡΞΗ Β' ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών ή αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ή μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι)που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email