Ενημέρωση για τα καινούργια προγράμματα αλλά και όλα τα σημαντικά νέα και γεγονότα.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Υποβολές προτάσεων από 07/04/2016 έως 20/05/2016

 

Στόχος του Προγράμματος:

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

 • Aγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Logistics (Εφοδιαστική Αλυσίδα)
 • Υγείας - Φαρμάκων
 • Υλικά- Κατασκευές
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες
  Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης:
  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 100% επιχορήγηση

Υποβολές προτάσεων από 08/03/2016 έως 15/04/2016

 

Στόχος του Προγράμματος:

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης:

 • έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
 • έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
 • έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 "Β ΚΥΚΛΟΣ" ΣΕ "ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ"

Ανακοινώθηκε στις 12/04/2018 ο Β κύκλος Υποβολών στο καθεστώς:

 • "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ", σύμφωνα με την δημοσιευση του (ΦΕΚ 1272’/2018).
 • "Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού", σύμφωνα με την δημοσιευση του (ΦΕΚ 1271Β’/2018).

Τα τέσσερα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016) είναι :

 • "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ": Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες (έως 7 χρόνια) ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.
 • "Γενική Επιχειρηματικότητα":Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο

ΕΝΑΡΞΗ "Β ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΩΝ" ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016

Τα τέσσερα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016) είναι :

 • "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ": Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες (έως 7 χρόνια) ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.
 • "Γενική Επιχειρηματικότητα":Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο