Σημαντικό Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Χρηματοδότηση κεφαλαίου Κίνησης Μη επιστρεπτέα Επιχορήγηση 5000€ έως 50000€

neaenisxisimmemak

 

Στόχος δράσης:

Βασικός στόχος της δράσης είναι η οικονομική ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού,  με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID 19.

Συνολικά θα διατεθούν 150 εκατ. ευρώ

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις:

Εν δυνάμει Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις (να απασχολούν έως 50 άτομα προσωπικό), όλων των Νομικών Μορφών  (Ατομική, ΟΕ,ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ),  που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και οι οποίες έχουν πληγεί από την κρίση λόγω της πανδημίας από τον COVID 19.

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

metapoiisi_ditikis_elladas

 

Βασικός στόχος της δράσης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές μικρομεσαίες

επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν:

  • την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους τους,
  • την έξυπνη αξιοποίηση πόρων,
  • τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος,
  • την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών,
  • την έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και κυρίως
  • το μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο.

Δικαιούχοι:

Οι Δικαιούχοι, που…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

kentra ikanotiton

Στόχος δράσης:

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

  • Η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, η δημιουργία δικτύων, η διάδοση πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών/φορέων του Κέντρου Ικανοτήτων.
  • Η ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών σε διαδικασίες παραγωγής…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης με ποσοστό 80% με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ταμείο Εγγυοδοσίας

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΠΙΧ

Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης με ποσοστό 80% με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ταμείο Εγγυοδοσίας!

Έως το 25% του τζίρου 2019  ή  

Έως το διπλάσιο του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του 2019

Οι αιτήσεις ξεκινούν 03/06/2020 – άμεση αξιολόγηση

 

Ένα νέο, πολύ σημαντικό για τα ελληνικά δεδομένα, χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ξεκινάει σήμερα στη χώρα μας.

Πρόκειται για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με ποσοστό 80%.

Τι είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας - Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης  

Είναι μια μορφή κρατικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, η οποία δίνεται με τη μορφή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου με ποσοστό 80%…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email