ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

anergoi-pep-makedonias

Η δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» για την Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και

ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά:

Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Τουρισμός
 • Υλικά και Κατασκευές
 • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα,

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι εν δυνάμει λήπτες της ενίσχυσης, θα…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

tourismos

 

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της οικονομικής τους δραστηριότητας, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης αυτών.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά:

Οι εν δυνάμει λήπτες της ενίσχυσης είναι ΜμΕ και Μεγάλες Τουριστικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε:

 • Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία
 • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Κριτήρια Ένταξης:

 • Νόμιμη λειτουργία (Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ),
 • Ουσιαστική…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

dikigoros

 

 

Στόχος δράσης:

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις:

Εν δυνάμει Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων

gym

 

 

 

 

 

 

 

Η Δράση "Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων" στοχεύει στο να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά:

Οι εν δυνάμει Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα(σε διακριτό της οικίας…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email