Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης με ποσοστό 80% με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ταμείο Εγγυοδοσίας

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΠΙΧ

Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης με ποσοστό 80% με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ταμείο Εγγυοδοσίας!

Έως το 25% του τζίρου 2019  ή  

Έως το διπλάσιο του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του 2019

Οι αιτήσεις ξεκινούν 03/06/2020 – άμεση αξιολόγηση

 

Ένα νέο, πολύ σημαντικό για τα ελληνικά δεδομένα, χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ξεκινάει σήμερα στη χώρα μας.

Πρόκειται για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με ποσοστό 80%.

Τι είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας - Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης  

Είναι μια μορφή κρατικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, η οποία δίνεται με τη μορφή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου με ποσοστό 80%…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

 

Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη ΚΥΑ – Καθορίζει τον τρόπο παραχώρησης αιγιαλού και δίνει τη δυνατότητα παραχώρησης μέχρι και το 2022

Απλοποίηση των Διαδικασιών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το 2020 – Δυνατότητα για επέκταση συμβάσεων του 2019

 

Εκδόθηκε στις 15/5/2020 η ΚΥΑ Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Με την συγκεκριμένη ΚΥΑ καθορίζεται μεταξύ άλλων ο τρόπος παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τουριστικές επιχειρήσεις καταλυμάτων, ψυχαγωγίας  και εστίασης, δίνοντας τη δυνατότητα, αρχικά στους Δήμους, και στη…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ – ΑΤΟΚΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης άτοκα για δύο (2) χρόνια!

Έως το 50% του τζίρου 2019 για υφιστάμενες επιχειρήσεις – έως το 80% αγορών του 2020 για νεοιδρυόμενες

Οι αιτήσεις ξεκινούν 28/4/2020 – άμεση αξιολόγηση

 

Ένα νέο, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ξεκινάει σήμερα στη χώρα μας.

Πρόκειται για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου, για τα πρώτα δύο (2) έτη.

Τι είναι το Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου

Είναι μια μορφή κρατικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, η οποία δίνεται με τη μορφή της πλήρους επιδότησης του επιτοκίου για δύο (2) έτη.  Στόχος του Προγράμματος είναι…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 100% ΤΟΚΟΙ 3 ΜΗΝΩΝ

Στόχος δράσης:

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με την μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID 19.

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις:

Εν δυνάμει Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις, όλων των Νομικών Μορφών (Ατομική, ΟΕ,ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ),  που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα V της…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email