Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών

estiasi

 

 

 

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά:

Οι εν δυνάμει Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
  • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
  • 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης,
  • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Κριτήρια Ένταξης:

  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ “Elevate Greece” ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

elevate-greece-covid19

Βασικός Στόχος:

Ο βασικός σκοπός της δράσης «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19»  είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3, του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece", υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της πανδημίας COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσής της στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί, με  τη  μορφή  μη  επιστρεπτέας  ενίσχυσης (κεφάλαιο  κίνησης),  ώστε  οι  επιχειρήσεις  να  παραμείνουν  βιώσιμες  και  να  μη  χαθούν  θέσεις εργασίας.

Δικαιούχοι:

Οι δικαιούχοι της δράσης είναι ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

E – ΛΙΑΝΙΚΟ

elianiko

Βασικός Στόχος:

Η Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜΜΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να:

  • στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
  • ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών,
  • αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,
  • διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα

Δικαιούχοι:

 

Δικαιούχοι στην Δράση είναι Υφιστάμενες…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

idrisi-exichronismos-mme-pelop

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή/και ο εκσυγχρονισμός νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ Επιχειρήσεων της Περιφέρειας  Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών , που προκύπτει από σχετική πριμοδότηση στα κριτήρια αξιολόγησης σε αυτές που στοχεύουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να αναπτυχθούν μέσω της επένδυσης τους στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν / εκσυγχρονιστούν και πληρούν…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email