ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ – ΑΤΟΚΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης άτοκα για δύο (2) χρόνια!

Έως το 50% του τζίρου 2019 για υφιστάμενες επιχειρήσεις – έως το 80% αγορών του 2020 για νεοιδρυόμενες

Οι αιτήσεις ξεκινούν 28/4/2020 – άμεση αξιολόγηση

 

Ένα νέο, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ξεκινάει σήμερα στη χώρα μας.

Πρόκειται για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου, για τα πρώτα δύο (2) έτη.

Τι είναι το Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου

Είναι μια μορφή κρατικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, η οποία δίνεται με τη μορφή της πλήρους επιδότησης του επιτοκίου για δύο (2) έτη.  Στόχος του Προγράμματος είναι…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 100% ΤΟΚΟΙ 3 ΜΗΝΩΝ

Στόχος δράσης:

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με την μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID 19.

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις:

Εν δυνάμει Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις, όλων των Νομικών Μορφών (Ατομική, ΟΕ,ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ),  που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα V της…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ /1η Φάση Aρχικών Aιτήσεων έως 21/04/2020

 

Σύμφωνα με το 3ο άρθρο της από 30.03.2020 ΠΝΠ, επιχειρήσεις που επλήγησαν από οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 δικαιούνται να ζητήσουν κρατική ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

Σκοπός της δράσης είναι η άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τι είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή

 Είναι μια μορφή κρατικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, η οποία ολόκληρή ή μέρος της θα επιστραφεί εντός πενταετίας στο κράτος.

Δεν είναι επιχορήγηση – δεν είναι Επιστροφή Φόρου.

Είναι ουσιαστικά ένα κρατικό δάνειο μέσης διάρκειας, με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, με περίοδο χάριτος τον πρώτο χρόνο.

 

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ελληνικό ΑΦΜ, οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κ.λπ.) και ανεξαρτήτως κλάδου (ΚΑΔ), οι οποίες  απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους.

Οι επιχειρήσεις -εν δυνάμει δικαιούχοι πρέπει να μην είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 (να έχουν ουσιαστικά προχωρήσει έστω και σε μία συναλλαγή) και να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα δεσμεύονται από ρήτρα μη απολύσεων.

Η δυνατότητα αλλά και το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το ποσό που οι επιχειρήσεις έχουν ενισχυθεί στο πλαίσιο των ενισχύσεων de minimis για την τριετία 2018 – 2019 – 2020.

 

Ποια είναι τα Βήματα που πρέπει να κάνει μία Επιχείρηση

Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως 21/04/2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport, https://www.aade.gr/mybusinesssupport.

Όλα τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης ανακτώνται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας από την ΑΑΔΕ (Taxis Net). Κατά την υποβολή απαιτείται η είσοδος με τη χρήση των κωδικών του TAXISNET, καθώς και η υποβολή των ποσών εσόδων των μηνών Ιαν-Φεβ-Μαρ 2020 για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά και του ποσού εσόδων του τριμήνου Ιαν-Μαρ 2020 για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις επιχειρήσεις.

 

Ολοκλήρωση Αίτησης – Κριτήρια Υπαγωγής

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων  (μετά τις 21/4/2020)

  • Η Ενίσχυση της κάθε επιχείρησης θα είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το κράτος ανάλογα και με την πορεία  (βιωσιμότητα) της επιχείρησης.
  • Η αποπληρωμή θα πραγματοποιείται από τον 2ο έως τον 5ο χρόνο, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
  • Το ύψος της ενίσχυσης και η επιλεξιμότητα της κάθε επιχείρησης θα εξαρτάται από την μεταβολή της κατάστασής της την τρέχουσα περίοδο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη προγενέστερη, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα εξειδικευτούν με τη νέα Απόφαση
  • Το ανώτατο όριο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα είναι τα 500.000,00 €. Θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

Για την καλύτερη αξιολόγηση της δυνατότητας ενίσχυσης της επιχείρησής σας, η Result είναι καταρχάς στη διάθεση των πελατών της, και δύναται να παρέχει υπηρεσίες για να καταγραφεί το ύψος των ενισχύσεων de minimis για την τριετία 2018 – 2019 – 2020. Το στοιχείο αυτό  θα αποτελέσει κριτήριο για το ύψος της ενίσχυσης που θα ζητήσει η επιχείρηση σε δεύτερη φάση της υποβολής της πλήρους αίτησης.

 

Η Result σας ενημερώνει ότι λόγω των τελευταίων εξελίξεων, και προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19), θα συνεχίσει να λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας για το προσεχές διάστημα. Οι επισκέψεις στο χώρο μας θα πραγματοποιούνται μόνο στην περίπτωση που η ανάγκη κριθεί επείγουσα και απολύτως απαραίτητη.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε έγγραφα/δικαιολογητικά μέσω courier ή ΕΛΤΑ, εφόσον δεν είναι δυνατή η αποστολή τους σε ηλεκτρονική μορφή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

Συστήνεται η επικοινωνία μαζί μας να γίνεται αποκλειστικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε με  μέσω τηλεφώνου: 2310 889 462 / 210 62 54 928, προκειμένου να τηρήσουμε τους κανόνες προφύλαξης στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορούμε, ώστε να επιβραδύνουμε όσο γίνεται την εξάπλωση του ιού,  και να προστατεύουμε το κοινωνικό σύνολο.…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΕΝΑΡΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Οι δράσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τις περιοχές του Νομού που ορίζονται σε κάθε Τοπικό Πρόγραμμα:

  • Leader Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας: Αφορά στο σύνολο της Π. Ε. Ιωαννίνων, εκτός της Δ. Κ. Ιωαννίνων και το σύνολο της Π. Ε. Θεσπρωτίας,…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email