Νέος Επενδυτικός Νόμος

Τις επόμενες ημέρες προβλέπεται η κατάθεση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Μέσα στον επόμενο μήνα προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ψήφισης του νέου θεσμικού πλαισίου. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης πρόκειται να τροποποιηθεί σημαντικά τόσο ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, όσο και ως προς τα βασικά σημεία καθορισμού επιλέξιμων επιχειρήσεων, δαπανών και μορφής ενίσχυσης. Τα ποσοστά Ενίσχυσης θα είναι σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και θα φτάνουν έως το 45% του προϋπολογισμού ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Δείτε εδώ περιληπτικά το σχέδιο νόμου όπως προκύπτει από τα τελευταία δημοσιεύματα.

Ο Επενδυτικός…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο