Βασικά δεδομένα της νέας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Ο Κανονισμός 679/2016 ΕΕ είναι η πιο σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία από το 1995, με την οποία καθιερώνεται ενιαίο πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και αυστηροποιούνται οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης

Άρθρο 15

Δίνει το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο πολίτης το αιτηθεί, οι επιχειρήσεις / οργανισμοί υποχρεούνται να αναλύουν ποιά προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται και με ποιόν τρόπο.

Άρθρο 17

Δίνει στους Ευρωπαίους πολίτες το «δικαίωμα στη λήθη», ήτοι να αιτηθούν την ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, οπότε στις περιπτώσεις αυτές οι Επιχειρήσεις /Οργανισμοί οφείλουν να σταματήσουν την επεξεργασία των δεδομένων και να…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Έναρξη υποβολών για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ξεκινάει σήμερα 18.12.2017 η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» που στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Έναρξη της τελευταίας περιόδου υποβολής για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β Κύκλος)

Ξεκινάει σήμερα η 3η περίοδος υποβολών για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος).

Με την 3η περίοδο, η οποία λήγει στις 13/12/2017, ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα υποβολών για τη συγκεκριμένη δράση.

Υπενθυμίζουμε ότι η δράση αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με 100% χρηματοδότηση και οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ.…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση Ι, του Α΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση Ι του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email