ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 5.000€ ΕΩΣ 40.000€

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗ

Ένα νέο, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ξεκινάει και στην Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα χρηματοδότησης 100% των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για κεφάλιο κίνησης, έως 40.000 ευρώ

Τι είναι το Πρόγραμμα/Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττικής»

Πρόκειται για μία επιχορήγηση που δίνεται στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας (κεφάλαιο κίνησης).

Είναι ουσιαστικά μία 100% επιχορήγηση, έως 40.000 €, την οποία η επιχείρηση εισπράττει και δεν την επιστρέφει – Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση.

Πρόκειται για μία…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

JOIN OUR TEAM!

hiring

Η Result Μanagement Consultants είναι μια εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας Συμβούλου Επιχειρήσεων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.

Τίτλος: Management Consultant Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ- Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ / Διοίκησης / Χρηματοοικονομικών ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής,
  • Καλές Λογιστικές και οικονομικές γνώσεις,
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία,
  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (πιστοποιημένη - προφορική και γραπτή),
  • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή και διαχείριση έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) στο πλαίσιο εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (ΠΕΠ, ΕΠΑνΕΚ, CLLD), καθεστώτων…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Σημαντικό Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Χρηματοδότηση κεφαλαίου Κίνησης Μη επιστρεπτέα Επιχορήγηση 5000€ έως 50000€

neaenisxisimmemak

 

Στόχος δράσης:

Βασικός στόχος της δράσης είναι η οικονομική ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού,  με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID 19.

Συνολικά θα διατεθούν 150 εκατ. ευρώ

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις:

Εν δυνάμει Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις (να απασχολούν έως 50 άτομα προσωπικό), όλων των Νομικών Μορφών  (Ατομική, ΟΕ,ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ),  που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και οι οποίες έχουν πληγεί από την κρίση λόγω της πανδημίας από τον COVID 19.

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

exostrefisepichditmak

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της δράσης η «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών. Σκοπός της είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης με υφιστάμενα / διαφοροποιημένα νέα προϊόντα υπηρεσίες, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες αγορές.

Δικαιούχοι:

Οι Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης είναι οι:

  • Υπό σύσταση Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email