ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ “Elevate Greece” ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

elevate-greece-covid19

Βασικός Στόχος:

Ο βασικός σκοπός της δράσης «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19»  είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3, του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece", υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της πανδημίας COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσής της στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί, με  τη  μορφή  μη  επιστρεπτέας  ενίσχυσης (κεφάλαιο  κίνησης),  ώστε  οι  επιχειρήσεις  να  παραμείνουν  βιώσιμες  και  να  μη  χαθούν  θέσεις εργασίας.

Δικαιούχοι:

Οι δικαιούχοι της δράσης είναι ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

E – ΛΙΑΝΙΚΟ

elianiko

Βασικός Στόχος:

Η Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜΜΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να:

  • στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
  • ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών,
  • αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,
  • διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα

Δικαιούχοι:

 

Δικαιούχοι στην Δράση είναι Υφιστάμενες…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

idrisi-exichronismos-mme-pelop

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή/και ο εκσυγχρονισμός νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ Επιχειρήσεων της Περιφέρειας  Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών , που προκύπτει από σχετική πριμοδότηση στα κριτήρια αξιολόγησης σε αυτές που στοχεύουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να αναπτυχθούν μέσω της επένδυσης τους στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν / εκσυγχρονιστούν και πληρούν…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ergaleiothiki

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης και να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email