ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

metapoiisi_ditikis_elladas

 

Βασικός στόχος της δράσης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές μικρομεσαίες

επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν:

  • την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους τους,
  • την έξυπνη αξιοποίηση πόρων,
  • τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος,
  • την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών,
  • την έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και κυρίως
  • το μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο.

Δικαιούχοι:

Οι Δικαιούχοι, που…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

kentra ikanotiton

Στόχος δράσης:

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

  • Η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, η δημιουργία δικτύων, η διάδοση πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών/φορέων του Κέντρου Ικανοτήτων.
  • Η ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών σε διαδικασίες παραγωγής…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης με ποσοστό 80% με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ταμείο Εγγυοδοσίας

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΠΙΧ

Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης με ποσοστό 80% με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ταμείο Εγγυοδοσίας!

Έως το 25% του τζίρου 2019  ή  

Έως το διπλάσιο του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του 2019

Οι αιτήσεις ξεκινούν 03/06/2020 – άμεση αξιολόγηση

 

Ένα νέο, πολύ σημαντικό για τα ελληνικά δεδομένα, χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ξεκινάει σήμερα στη χώρα μας.

Πρόκειται για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με ποσοστό 80%.

Τι είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας - Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης  

Είναι μια μορφή κρατικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, η οποία δίνεται με τη μορφή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου με ποσοστό 80%…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

 

Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη ΚΥΑ – Καθορίζει τον τρόπο παραχώρησης αιγιαλού και δίνει τη δυνατότητα παραχώρησης μέχρι και το 2022

Απλοποίηση των Διαδικασιών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το 2020 – Δυνατότητα για επέκταση συμβάσεων του 2019

 

Εκδόθηκε στις 15/5/2020 η ΚΥΑ Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Με την συγκεκριμένη ΚΥΑ καθορίζεται μεταξύ άλλων ο τρόπος παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τουριστικές επιχειρήσεις καταλυμάτων, ψυχαγωγίας  και εστίασης, δίνοντας τη δυνατότητα, αρχικά στους Δήμους, και στη…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email