Πρόγραμμα 100% Επιδότησης ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ Κεφαλαίου Κίνησης

mi_epistreptea_epixorigisi

Ένα Πρωτότυπο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα που αφορά σε 100% χρηματοδότηση για Κεφάλαιο Κίνησης (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) ξεκίνησε σε ορισμένες Περιφέρειες με ποσό που ανέρχεται έως και 40.000 ευρώ.

Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επιλεξιμότητα της, τι ποσό δικαιούται και τι δυνητική βαθμολογία θα λάβει.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά:

Οι εν δυνάμει επιχειρήσεις της ενίσχυσης μπορούν να έχουν όλες τις νομικές μορφές  (Ατομική, ΟΕ,ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΝΕΠΑ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Δικηγορικές Εταιρίες κλπ),  οι οποίες:

  • νόμιμα λειτουργούν  στην ανάλογη Περιφέρεια που δραστηριοποιούνται και δεν είναι προβληματικές
  • δραστηριοποιούνται σε κλάδο (κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με μεγαλύτερα έσοδα), βάσει…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 5.000€ ΕΩΣ 40.000€

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗ

Ένα νέο, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ξεκινάει και στην Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα χρηματοδότησης 100% των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για κεφάλιο κίνησης, έως 40.000 ευρώ

Τι είναι το Πρόγραμμα/Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττικής»

Πρόκειται για μία επιχορήγηση που δίνεται στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας (κεφάλαιο κίνησης).

Είναι ουσιαστικά μία 100% επιχορήγηση, έως 40.000 €, την οποία η επιχείρηση εισπράττει και δεν την επιστρέφει – Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση.

Πρόκειται για μία…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

JOIN OUR TEAM!

hiring

Η Result Μanagement Consultants είναι μια εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας Συμβούλου Επιχειρήσεων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.

Τίτλος: Management Consultant Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ- Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ / Διοίκησης / Χρηματοοικονομικών ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής,
  • Καλές Λογιστικές και οικονομικές γνώσεις,
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία,
  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (πιστοποιημένη - προφορική και γραπτή),
  • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή και διαχείριση έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) στο πλαίσιο εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (ΠΕΠ, ΕΠΑνΕΚ,…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Σημαντικό Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Χρηματοδότηση κεφαλαίου Κίνησης Μη επιστρεπτέα Επιχορήγηση 5000€ έως 50000€

neaenisxisimmemak

 

Στόχος δράσης:

Βασικός στόχος της δράσης είναι η οικονομική ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού,  με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID 19.

Συνολικά θα διατεθούν 150 εκατ. ευρώ

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις:

Εν δυνάμει Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι ΜικροΜεσαίες επιχειρήσεις (να απασχολούν έως 50 άτομα προσωπικό), όλων των Νομικών Μορφών  (Ατομική, ΟΕ,ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ),  που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και οι οποίες έχουν πληγεί από την κρίση λόγω της πανδημίας από τον COVID 19.

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email