Νέος Επενδυτικός Νόμος

Τις επόμενες ημέρες προβλέπεται η κατάθεση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Μέσα στον επόμενο μήνα προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ψήφισης του νέου θεσμικού πλαισίου. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης πρόκειται να τροποποιηθεί σημαντικά τόσο ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, όσο και ως προς τα βασικά σημεία καθορισμού επιλέξιμων επιχειρήσεων, δαπανών και μορφής ενίσχυσης. Τα ποσοστά Ενίσχυσης θα είναι σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και θα φτάνουν έως το 45% του προϋπολογισμού ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Δείτε εδώ περιληπτικά το σχέδιο νόμου όπως προκύπτει από τα τελευταία δημοσιεύματα.

Ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 4072/12, 4146/13 και 4242/14 , αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιδοτηθούν σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται από τον εκάστοτε Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Περιληπτικά ο Επενδυτικός Νόμος:

Καλύπτει υπό προϋποθέσεις τους περισσότερους τομείς της οικονομίας, όπως Τουρισμό, Μεταποίηση, Logistics, Παραγωγή και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Παροχή Υπηρεσιών και λοιπές δραστηριότητες (εκτός των προβλεπόμενων εξαιρέσεων)
Παρέχει κίνητρα με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, leasing ή μείγμα αυτών κατ’ επιλογή του Επενδυτή.
Χωρίζεται σε δυο Κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια.
Δεν απαιτεί την κατάθεση ειδικών αδειοδοτήσεων κατά την υποβολή του φακέλου.
Δεν απαιτεί την κατάθεση επιστολής έγκρισης δανείου κατά την υποβολή του φακέλου.
Προβλέπει προκαταβολή έως το 100% της επιδότησης

Περίοδος Υποβολών:

Για τις ενισχύσεις Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων οι υποβολές προτάσεων του Α’ Κύκλου ολοκληρώθηκαν στις 5/3/2014
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

Διαβάστε ακόμα το Ενημερωτικό Σημείωμα και τον Συνοπτικό Οδηγό του Νέου Επενδυτικού Νόμου απο τη Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Pin It

Εκτύπωση Email