ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

 

Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη ΚΥΑ – Καθορίζει τον τρόπο παραχώρησης αιγιαλού και δίνει τη δυνατότητα παραχώρησης μέχρι και το 2022

Απλοποίηση των Διαδικασιών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το 2020 – Δυνατότητα για επέκταση συμβάσεων του 2019

 

Εκδόθηκε στις 15/5/2020 η ΚΥΑ Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Με την συγκεκριμένη ΚΥΑ καθορίζεται μεταξύ άλλων ο τρόπος παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τουριστικές επιχειρήσεις καταλυμάτων, ψυχαγωγίας  και εστίασης, δίνοντας τη δυνατότητα, αρχικά στους Δήμους, και στη συνέχεια στις Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου, να προχωρήσουν μέσω  δημοπρασίας ή απευθείας στην παραχώρηση (με οικονομικό τίμημα) της χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Με τη νέα ΚΥΑ, είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης. Εάν δηλαδή η διοίκηση του Δήμου το επιθυμεί, μπορεί να δημοπρατήσει την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού για το φετινό και τα επόμενα δύο καλοκαίρια. Πάντως η μίσθωση θα πρέπει να λήσει αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2020, 31.12.2021 ή 31.12.2022.

Καθορίζονται ευέλικτες, ειδικές διατάξεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω της πανδημίας, απαντώντας έτσι στα αιτήματα των επιχειρήσεων του κλάδου αλλά και ικανοποιώντας τις επιθυμίες των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, επεκτέινεται μέχρι τις 15/7 η κταληκτική περίοδος κατά την οποία οι Δήμοι οφείλουν –για το 2020- να έχουν ολοκληρώσει τις παραχωρήσεις και μισθώσεις μέσω δημοπρασιών. Από 16/7 έως και  31/08/2020 οι μισθώσεις παραχώρησης, ακόμα και οι εκρεμείς που ξεκίνησαν από τους Δήμους, θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.

Λόγω της σημαντικής μείωσης της τουριστικής σεζόν για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του προβλεπόμενου ανταλλάγματος, ρύθμιση που αναμένεται να ανακουφήσει τις πληγείσες επιχειρήσεις του κλάδου.  Οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις μπορούν να καταβάλλουν το αντάλλαγμα για  

το έτος 2020 μέχρι και σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Πολύ σημαντική είναι η δυνατότητα που δίνεται, κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά για το έτος 2020, σε όσους είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019, να συνάψουν νέες μισθώσεις με τους ίδιους όρους και προυποθέσεις , με ισχύ έως 31/12/2020.

Γενικότερα εισάγοτναι ρυθμίσεις για την απολοποίηση της διαδικασίας, ενώ ειδικά για το 2020 απλοποιούνται οι διαδικασίες για την παραχώρηση, δίνοντας τη δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση να προσκομίσει πολλά από τα δικαιολογητικά ακόμα και δύο μήνες μετά την υπογραφή των συμβάσεων.

Pin It

Εκτύπωση Email