ΕΝΑΡΞΗ "Γ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΩΝ" ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016

Καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

  • "Επιχειρηματικότητα ΜΜΕ": Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.
  • "Γενική Επιχειρηματικότητα": Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 "Β ΚΥΚΛΟΣ" ΣΕ "ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ"

Τα τέσσερα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016) είναι :

  • "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ": Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες (έως 7 χρόνια) ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.
  • "Γενική Επιχειρηματικότητα":Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

"ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ": ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

Στόχος του Προγράμματος:

Βασικός στόχος της δράσης «Επιχειρούμε Έξω» είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.
Η συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για α) την προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές, β) την αύξηση των πιθανοτήτων σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών, γ) την αύξηση των πωλήσεων και δ) την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους προφίλ σε διεθνές επίπεδο.

Επιλέξιμοι τομείς Δραστηριότητας:

Η δράση «Επιχειρούμε Έξω» αφορά στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΡΑΣΗ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Ανακοινώθηκε σήμερα το Πρόγραμμα: η Δράση "Ενίσχυση τns 'Ιδρυσηs και Λειτουργίαs Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων".

H Δράση επιδοτεί σε ποσοστό έως 50% επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία καινούργιων πολύ μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων: Ξενοδοχεία, Τουριστικά Καταλύματα (Δωμάτια, Διαμερίσματα, Κατοικίες), Camping κλπ, Τουριστικά Γραφεία, Ενοικιάσεις Οχημάτων - Σκαφών, Εναλλακτικός τουρισμός (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου), άλλες τουριστικές δραστηριότητες.

Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή είχε αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email