ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 100% επιχορήγηση

Υποβολές προτάσεων από 08/03/2016 έως 15/04/2016

 

Στόχος του Προγράμματος:

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης:

  • έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
  • έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
  • έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αναμένεται η Προκήρυξη του Προγράμματος

Περιγραφή Προγράμματος:

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δύο άξονες: ο πρώτος αφορά τις επιχειρήσεις που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας μέσα στο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσης, και ο δεύτερος αφορά πρώην ανέργους που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά τα δύο προηγούμενα έτη.
Η δημοσίευση της τελικής πρόσκλησης θα γίνει μετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία αναμένεται να εκδοθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
Το νέο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση σε όλη την επικράτεια:

  1. 9.000 νέων θέσεων εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου οι…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email