ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αναμένεται η Προκήρυξη του Προγράμματος

Περιγραφή Προγράμματος:

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δύο άξονες: ο πρώτος αφορά τις επιχειρήσεις που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας μέσα στο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσης, και ο δεύτερος αφορά πρώην ανέργους που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά τα δύο προηγούμενα έτη.
Η δημοσίευση της τελικής πρόσκλησης θα γίνει μετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία αναμένεται να εκδοθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
Το νέο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση σε όλη την επικράτεια:

  1. 9.000 νέων θέσεων εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου οι…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email