ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΡΑΣΗ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Ανακοινώθηκε σήμερα το Πρόγραμμα: η Δράση "Ενίσχυση τns 'Ιδρυσηs και Λειτουργίαs Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων".

H Δράση επιδοτεί σε ποσοστό έως 50% επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία καινούργιων πολύ μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων: Ξενοδοχεία, Τουριστικά Καταλύματα (Δωμάτια, Διαμερίσματα, Κατοικίες), Camping κλπ, Τουριστικά Γραφεία, Ενοικιάσεις Οχημάτων - Σκαφών, Εναλλακτικός τουρισμός (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου), άλλες τουριστικές δραστηριότητες.

Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή είχε αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβάλουν στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Δικαιούχοι:

1) Νέες ή Υπό Σύσταση επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν και θα λειτουργήσουν:

 • Ξενοδοχεία έως 50 κλίνες (3* και άνω)
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες  (τουλάχιστον 3)
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 κλειδιά και άνω - τουλάχιστον 10 κλίνες)

2) Τουριστικά γραφεία

3) Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων
Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών Τ.Ε.Ο.Μ. (τουριστικά λεωφορεία)

4) Ναυλομεσιτικά γραφεία επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. 

5) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού : Αθλητικός Τουρισμός,  Θαλάσσιος τουρισμός, θαλάσσια σπορ,  επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, Τουρισμός υπαίθρου, Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα.

6) Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Τομέα του Τουρισμού

Οι Δικαιούχοι του νέου προγράμματος θα είναι επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στα παραπάνω και θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης μέχρι και την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης της επιχορήγησης.
Επίσης, δικαιούχοι θα μπορούν να είναι και επιχειρήσεις που έχουν ήδη συσταθεί, αλλά μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης το ΑΦΜ τους δεν έχει αναπτύξει καμιά οικονομική δραστηριότητα (μηδενικός κύκλος εργασιών) και οι ίδιες δεν έχουν λάβει σήμα λειτουργίας τουριστικού καταλύματος, και διαθέτουν άδεια δόμησης για το νέο τουριστικό κατάλυμα που θέλουν να εντάξουν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος (σήμα λειτουργίας).

Προϋπολογισμός & Ποσοστό Επιδότησης:

Κάθε επενδυτικό Σχέδιο μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 €
Το ποσοστό επιδότησης είναι 45% και μπορεί να ανέλθει σε 50% εφόσον υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία θέσης εργασίας (τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτήs εργασίαs).

Ενισχυόμενες Δαπάνες

Οι ενέργειες για τις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση είναι:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO)
 • Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Δαπάνες Μηχανικού / Φοροτεχνικού / Νομικού Συμβούλου
 • Λογισμικά (Software) και Hardware
 • Μεταφορικά Mέσα
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: Από την 18η Δεκεμβρίου 2017 έως την 28η Μαρτίου 2018.

Pin It

Εκτύπωση Email