ΔΗΜΟΣΙΟ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

Οι υπηρεσίες της RESULT απευθύνονται σε Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή Διοίκηση, κλπ), σε επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και της Αυτοδιοίκησης και σε Οργανισμούς. Οι κατανομές των Τμημάτων έχουν ως εξής: (i) Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, (ii) Τμήμα Περιφερειακής Διοίκησης, (iii) Τμήμα Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, (iv) Τμήμα Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και (v) Τμήμα Οργανισμών. Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Τομέας:

Εκτύπωση