ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σκοπός της δράσης είναι η χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
Α. Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικού Προϊόντος: Αφορά κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν.
Β. Μεταποίηση και Εμπορία μη γεωργικού προϊόντος: Αφορά κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως Α’ ύλη της παραγωγικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν
Γ. Ενισχύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου

Οι δικαιούχοι της δράσης είναι:

Ενδεικτικά παρακάτω οι Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας της Δράσης:

 Ο Προυπολογισμός της δράσης χωρίζεται ως εξής: 

 Μέγεθος Επιχειρήσεων

Κατώτατος Αιτούμενος

Επιλέξιμος Π/Υ

Ανώτατος Αιτούμενος

Επιλέξιμος Π/Υ

Πολύ Μικρές-

Μικρές-Μεσαίες

500.000,00€ 7.500.000,00€
Μεγάλες 2.000.000,00€ 12.500.000,00€

 

Τα ποσοστά Ενίσχυσης διαμορφόνονται σύμφωνα με τον πρακάτω πίνακα: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
Βόρειο Αιγαίο 45% 55% 55%
Κρήτη 40% 50% 55%
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 45% 55% 55%
Κεντρική Μακεδονία 45% 55% 55%
Δυτική Μακεδονία 40% 50% 55%
Ήπειρος 45% 55% 55%
Θεσσαλία 45% 55% 55%
Ιόνια Νησιά 40% 50% 55%
Δυτική Ελλάδα 45% 55% 55%
Στερεά Ελλάδα 40% 50% 55%
Πελοπόννησο 40% 50% 55%
Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
Ανατολική Αττική/ Δυτική Αττική/ Πειραιάς  και Νήσοι 25% 35% 45%
Δυτικός τομέας Αθηνών 15% 25% 35%

Ενδεικτικά οι Επιλέξιμες Δαπάνες της Δράσης είναι:

Αιτήματα Υποβολών

από 21/06/2022 έως και 30/09/2022

Εκτύπωση