ΔΗΜΟΣΙΟ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

Οι υπηρεσίες της RESULT απευθύνονται σε Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή Διοίκηση, κλπ), σε επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και της Αυτοδιοίκησης και σε Οργανισμούς. Οι κατανομές των Τμημάτων έχουν ως εξής: (i) Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, (ii) Τμήμα Περιφερειακής Διοίκησης, (iii) Τμήμα Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, (iv) Τμήμα Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και (v) Τμήμα Οργανισμών. Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Τομέας:

 • Υποστήριξη & Αξιολόγηση προγραμμάτων (συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών, διασυνοριακών, εθνικών)
 • Διοίκηση και λήψη αποφάσεων
 • Τεχνική Υποστήριξη & Παρακολούθηση
 • Μελέτες Διερεύνησης Προοπτικών
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας
 • Επιχειρησιακά σχέδια
 • Διοργάνωση Workshops
 • Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α.
 • Υλοποίηση περιβαλλοντικών μελετών & διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
 • Ανάπτυξη συστημάτων διαχειριστικής επάρκειας
Pin It

Εκτύπωση Email