ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

metapoisiagrotikonproionton

Σκοπός της δράσης είναι η χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
Α. Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικού Προϊόντος: Αφορά κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν.
Β. Μεταποίηση και Εμπορία μη γεωργικού προϊόντος: Αφορά κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως Α’ ύλη της παραγωγικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν
Γ. Ενισχύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου

Οι δικαιούχοι της δράσης είναι:

 • Νομικά Πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ είτε στις Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Ομάδες Παραγωγών (ομ. Π.) & Οργανώσεις Παραγωγών…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

prasinostour

 

Στόχος του Προγράμματος:

Η Δράση «Πράσινος Αγροτουρισμός», έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει τον παραπάνω στόχο και επιπρόσθετα τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω στόχους

α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

β) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

γ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ & ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Σκοπός Δράσης:

Βασικός στόχος της δράσης «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» είναι την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

 • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
 • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ν. 4887/2022)

anaptixiakos-nomos-4887-2022

Τα νέα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι:

 • "Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων"
 • "Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων"
 • "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους"
 • "Νέο Επιχειρείν"
 • "Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης"
 • "Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία"
 • "Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία"
 • "Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα"
 • "Επιχειρηματική εξωστρέφεια"
 • "Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων"
 • "Εναλλακτικές μορφές τουρισμού"
 • "Μεγάλες επενδύσεις"
 • "Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας"

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Α. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Αρχικής Επένδυσης), προκειμένου να λάβουν ενισχύσεις για δαπάνες Περιφερειακού Χαρακτήρα:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

 • 1
 • 2