ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

enisxisi anergon

                                             

 

 Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιδίωξη της Δράσης είναι η μείωση της ανεργίας μέσω της ενθάρρυνσης για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Μέσω της Δράσης επιδιώκεται η αύξηση της συμμετοχής ανέργων στην αγορά εργασίας, και ο περιορισμός του φαινόμενου της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΈΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027»

erevno_kainotomo_prodimosiefsi

 

   

Σκοπός:

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.​

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις
  • Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί​​​​​​

Όροι και προϋποθέσεις

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και ερευνητικούς οργανισμούς.

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

 

Στόχος του προγράμματος είναι μεταξύ άλλων η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, στην ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στη διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στη μεταποίηση, προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

∆ικαιούχοι

∆ικαιούχοι της Παρέµβασης είναι οι πολύ µικρές, οι µικρές και οι µεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκοπός:

Η ενίσχυση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 50kW από επαγγελματίες αγρότες, από αγρότες ειδικού καθεστώτος και από αγροτικές επιχειρήσεις  με στόχο να παράγουν τη δική τους «πράσινη» ενέργεια, μειώνοντας έτσι τον ενεργειακό τους κόστος.


Δικαιούχοι της Δράσης:

Aγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος ή όποιας άλλης μορφής αγροτική επιχείρηση) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Ενισχύσεις:

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν ενίσχυση 30% και έως 350 ευρώ ανά kW, με το ποσό της επιδότησης να μην σωρεύεται στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email