Προδημοσίευση του Προγράμματος «Πράσινη Μετάβαση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

prasini-metavasi-mme

 

  

Ανακοινώθηκε η Προδημοσίευση του Προγράμματος  (Δέσμης δράσεων)  "Πράσινη Μετάβαση Μικρομεσαίων ΜμΕ" με στόχο την αναβάθμιση των επιχειρήσεων της χώρας. Περιλαμβάνει δύο (2) Δράσεις. Η κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια. Πιο αναλυτικά:

Δράση 1:  Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ – Προϋπολογισμός έως 200.000 €

Σκοπός

Η Δράση 1 ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

 

Ενδεικτικές…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Προδημοσίευση της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

psifiakos_metasx_mme

 

Ανακοινώθηκε η Προδημοσίευση της δράσης "Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ" με στόχο την υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Αφορά σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και  μεσαίες επιχειρήσεις και καλύπτει ανάγκες ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους.

Πιο αναλυτικά:

:

Δράση 1Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

 

Σκοπός

Στόχος της δράσης είναι να ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

 

Ενδεικτικές Προυποθέσεις

 

Προϋπολογισμός και Ποσοστό Ενίσχυσης

Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000€ έως και 30.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης θα ξεκινά από 50% έως…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία (Ν. 4887/2022)

agrodiatrofi

 

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καθεστώτος ενίσχυσης είναι τα εξής:

  • Για τον πρωτογενή τομέα, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβεί τις 000€, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται μπορεί να αφορούν σε ίδρυση νέας μονάδας, σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας ή σε εκσυγχρονισμό.

Τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης για την υπαγωγή στο εν λόγω καθεστώς έχουν ως εξής:

  • 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, σε επενδυτικά σχέδια…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email

Έξυπνη Μεταποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

exipni_metap

 

Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης "Έξυπνη Μεταποίηση" είναι να υποστηρίξει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να ενισχύσουν την τεχνολογική τους υποδομή και να αναβαθμίσουν τον κατασκευαστικό τους εξοπλισμο με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης ορίζονται οι μικρές, οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της πρόσκλησης.

Ειδικότερα:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
  • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email