ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

 

H RESULT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2004, με δραστηριότητα την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η RESULT δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σχεδιάζονται και υλοποιούνται με την εφαρμογή συνδυασμών επιστημονικών μεθοδολογιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών μας. Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς των πελατών μας.

Η αδυναμία της αγοράς να καλύψει τη ζήτηση για εξειδικευμένες λύσεις και μακροχρόνιες πελατειακές σχέσεις, μας οδήγησαν στην επιτυχημένη μας πορεία. Η RESULT είναι συνώνυμο της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών της. Κινούμαστε με διορατικότητα, με την οποία ατενίζουμε αλλά και προετοιμαζόμαστε για το αύριο.

Η RESULT παρακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και προλαβαίνει τις τάσεις της ελληνικής αγοράς. Η ανάπτυξη όμως δεν σταματάει. Το μελλοντικό όραμα της RESULT είναι φιλόδοξο και εμπνευσμένο από τις αξίες της εταιρίας.

Η RESULT είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 αλλά και με το σύστημα Διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών κατά ISO/IEC 27001:2005 για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών, Εκπόνησης Μελετών, Στελέχωσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Κοινωνικής Μέριμνας, καθώς και Διοργάνωσης Συναντήσεων, Ημερίδων, Εργαστηρίων και Συνεδρίων. Η RESULT διαθέτει επίσημη άδεια Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας . (Αριθ. ΦΕΚ 93 - 30/1/2003). Η Result είναι μέλος στα μητρώα των: ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, Ε.Κ.Β.Μ.Μ.,ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ, ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΔΑ Περιφέρειας Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης, ΕΥΤΥΚΑ, ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρ.Μακεδονίας, Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για την αξιολόγηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του ΕΣΠΑ - (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - ΕΠΑΝ ΙΙ), Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) Ν.3908/2011 - Γενική Δ/ση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μέλος Μητρώου Αξιολογητών ICT 4 Growth και Μέλος Μητρώου ΕΕΤΑΑ.

Pin It