ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ν. 4887/2022)

anaptixiakos-nomos-4887-2022

Τα νέα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι:

 • "Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων"
 • "Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων"
 • "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους"
 • "Νέο Επιχειρείν"
 • "Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης"
 • "Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία"
 • "Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία"
 • "Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα"
 • "Επιχειρηματική εξωστρέφεια"
 • "Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων"
 • "Εναλλακτικές μορφές τουρισμού"
 • "Μεγάλες επενδύσεις"
 • "Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας"

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Α. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Αρχικής Επένδυσης), προκειμένου να λάβουν ενισχύσεις για δαπάνες Περιφερειακού Χαρακτήρα:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτύπωση Email