«Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (Ν. 4887/2022) – B Κύκλος

enis-tour-anap-b

 

 

 

 

Σκοπός του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για το Καθεστώς "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων" είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. 

  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η επενδυτική πρόταση θα πρέπει να πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Αρχικής Επένδυσης), προκειμένου να λάβει ενισχύσεις για δαπάνες Περιφερειακού Χαρακτήρα:

 • Να μην έχει γίνει έναρξη επενδυτικού σχεδίου (πλην έκδοση αδειών) πριν την υποβολή της αίτησης.
 • Να αποκτήσει διπλογραφικό σύστημα με Γ' κατηγορίας Βιβλία (δεν αφορά σε επενδύσεις μικρότερες των 300.000€).
 • Να έχει ή να αποκτήσει μορφή εμπορικής εταιρείας (πλην ατομικής επιχείρησης).
 • Να έχει επιλέξιμο ΚΑΔ που συνάδει με την άδεια λειτουργείας και με το επενδυτικό έργο.
 • Να δύναται η Άδεια Λειτουργείας να αποτυπώσει τον Επιχορηγούμενο Εξοπλισμό, ενώ παράλληλα να αποδεικνύεται η νομιμότητα σε πολεοδομικές άδειες (ολοκλήρωση άδειας, περαίωση τακτοποιήσεων κτλ).
 • Να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης Φορολογικής/ Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα να ενισχυθούν θα έχουν υφιστάμενες & νεοσύστατες επιχειρήσεις και αφορά σε όλες τις μορφές Εταιρειών (πλην Ατομικής Επιχείρησης), που αφορούν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα:

 • Ίδρυση νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε νέες υπηρεσίες.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας.

Επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια που ανήκουν ενδεικτικά στους ακόλουθους τομείς:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4*
 • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον,
  • φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
  • υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
  • κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και
  • διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, την επιφύλαξη της περ. (ζ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.4887/2022

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

 • από 50.000 € και άνω για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ),Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) κα
 • από 100.000 € και άνω για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • από 250.000 € και άνω για μικρές επιχειρήσεις
 • από 500.000 € και άνω για μεσαίες επιχειρήσεις
 • από 1.000.000 € και άνω για μεγάλες επιχειρήσεις

ΚΙΝΗΤΡΑ - ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων ανάλογα με το είδος του καθεστώτος ενίσχυσης:

 • Φορολογικής απαλλαγής
 • Επιχορήγησης, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • από 15% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
 • από 25% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • από 35% έως 75% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενισχύονται οι παρακάτω δαπάνες για ενσώματα ή αύλα στοιχεία ενεργητικού, καθώς και δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων ανάλογα με το είδος του καθεστώτος ενίσχυσης (συνδυαστικά ή μεμονωμένα):

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου.
 • Αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, Τεχνικών Εγκαταστάσεων, Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Επίπλων.
 • Αγορά κτηρίου και εξοπλισμού για μονάδες που έχουν παύσει να λειτουργούν.
 • Άυλες δαπάνες (Πιστοποιήσεις, Λογισμικά, Εξοπλισμός Πληροφορικής κα)
 • Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing) καινούργιων μηχανημάτων, τα οποία θα αγορασθούν.
 • Μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία.
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

-Ειδικές Δαπάνες (εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων) με συγκεκριμένους περιορισμούς:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

 

 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΩΣ 29-12-2023

Pin It

Εκτύπωση Email