ΕΝΑΡΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Οι δράσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τις περιοχές του Νομού που ορίζονται σε κάθε Τοπικό Πρόγραμμα:

 • Leader Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας: Αφορά στο σύνολο της Π. Ε. Ιωαννίνων, εκτός της Δ. Κ. Ιωαννίνων και το σύνολο της Π. Ε. Θεσπρωτίας, με τους περιορισμούς που ισχύουν στην υποδράση 19.2.3.3, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε  3.253.000,00€
 • Leader Φλώρινας: Αφορά τα Δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πρεσπών, Δήμου Αμυνταίου και Δήμου Φλώρινας εκτός από τις εντός σχεδίου περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε  1.550.000,00€
 • Leader Ν. Μαγνησίας: Αφορά στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος (Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων) πλην των Δ. Ε. Βόλου και Ν. Ιωνίας, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε  3.102.000,00€
 • Leader Άρτας και Πρέβεζας: Αφορά στο σύνολο της Π. Ε. Άρτας, εκτός της Δ. Κ. Άρτας και το σύνολο της Π. Ε. Πρέβεζας, εκτός της Δ. Κ. Πρέβεζας με τους περιορισμούς που ισχύουν στην υποδράση 19.2.3.3, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε  2.870.000,00€
 • Leader Κεφαλληνίας και Ιθάκης: Αφορά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Περιφερειακές ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε  2.620.000,00€

Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19.2.1

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

19.2.1.1

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Νομό Μαγνησίας, Π.Ε. Άρτας & Πρέβεζας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης  

19.2.1.2

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Νομό Μαγνησίας, Π.Ε. Άρτας & Πρέβεζας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

19.2.2

  Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Π.Ε. Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας, Φλώρινα, Νομό Μαγνησίας, Π.Ε. Άρτας & Πρέβεζας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Π.Ε. Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας, Νομό Μαγνησίας, Π.Ε. Άρτας & Πρέβεζας,νΠ.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Π.Ε. Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας, Φλώρινα, Νομό Μαγνησίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Π.Ε. Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας, Νομό Μαγνησίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

 

 

19.2.2.6

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Φλώρινα, Π.Ε. Άρτας & Πρέβεζας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

19.2.3

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Π.Ε. Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας, Φλώρινα, Νομό Μαγνησίας, Π.Ε. Άρτας & Πρέβεζας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Π.Ε. Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας, Φλώρινα, Νομό Μαγνησίας, Π.Ε. Άρτας & Πρέβεζας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Π.Ε. Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας, Νομό Μαγνησίας, Π.Ε. Άρτας & Πρέβεζας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

19.2.3.5

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Π.Ε. Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας, Νομό Μαγνησίας, Π.Ε. Άρτας & Πρέβεζας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

19.2.6

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

19.2.6.2

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

Π.Ε. Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

19.2.7

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

19.2.7.2

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας

Π.Ε. Ροδόπης & Ξάνθης, Νομός Καρδίτσας, Νομός Αχαΐας, Σάμος & Ικαρία,

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Π.Ε. Ροδόπης & Ξάνθης, Νομός Καβάλας, Νομός Καρδίτσας, Νομός Αχαΐας, Π.Ε. Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας, Φλώρινα, Νομό Μαγνησίας, Π.Ε. Άρτας & Πρέβεζας, Σάμος & Ικαρία, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης,

19.2.7.7

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών

Νομό Μαγνησίας, Π.Ε. Άρτας & Πρέβεζας

19.2.7.8

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων

Νομό Μαγνησίας

Δικαιούχοι για όλες τις υποδράσεις μπορεί να είναι:

 • Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι να έχουν νομική υπόσταση, και που συνιστούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για τις υποδράσεις 19.2.1.1 και 19.2.1.2)
 • Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν Πολύ μικρές / μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για όλες τις υποδράσεις εκτός από την 19.2.2.6 και 19.2.7.3)
 • Επαγγελματίες αγρότες που συνιστούν Πολύ μικρές / μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για την υποδράση 19.2.2.6 και 19.2.7.3)
 • Συνεργατικά σχήματα φορέων που συνιστούν Πολύ μικρές / μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για τις υποδράσεις 19.2.7)

Η ένταση ενίσχυσης και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί , είναι:

 • Για την υποδράση 19.2.1.1. & 19.2.1.2.: 100% (Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 14)
 • Για την υποδράση 19.2.2.2 : 50%    (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)
 • Για τις υποδράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.4., 19.2.2.5. και 19.2.6.2 : 65%    (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)
 • Για την υποδράση 19.2.2.6 : 50% & 65%   (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)
 • Για την υποδράση 19.2.3.1: 50%  (Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, παράρτημα ΙΙ)
 • Για τις υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5:
 1. I. Για τις Μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών   :    

       65% (Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22)

 1. II. Για όλες τις υπόλοιπες          55% (Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14)
 • Για τις υποδράσεις 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.2.7.7. και 19.2.7.8 : 65% (Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013)

Ως επιλέξιμες δαπάνες  ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αγορά, κατασκευή, βελτίωση κτιρίου, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου, δαπάνες
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης, Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης,
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων, ανάλογα στο είδος της επένδυσης
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων.
 • Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης
 • Αμοιβές προσωπικού, ανάλογα στο είδος της επένδυσης

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

Leader Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας από 14/05/2019 έως 02/12/2019

Leader Φλώρινας από 21/05/2019 έως 20/11/2019

Leader Μαγνησίας από 11/06/2019 έως 18/11/2019

Leader Άρτας και Πρέβεζας από 02/07/2019 έως 02/12/2019

Leader Κεφαλληνίας και Ιθάκης από 30/10/2019 έως 30/01/2020

Pin It

Εκτύπωση Email