ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.

Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Επίσης έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβάλουν στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Δικαιούχοι

  • Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που θα προσδιοριστούν με την έκδοση της πρόσκλησης.
  • Επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.
    Προϋπολογισμός

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι Κατηγορίες των Επιλέξιμων Επιχείρησεων θα είναι: Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Camping, Ταξιδιωτικά πρακτορεία Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών σχεδίων κλπ.

Προϋπολογισμός & Ένταση ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 80.000 - 400.000 ευρώ.

Η ένταση της ενίσχυσης θα αγγίξει το 40%, ενώ σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%.

Ενισχύονται δαπάνες όπως κτιριακές παρεμβάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός, συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO, δαπάνες τεχνογνωσίας κλπ. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενσωμάτωση στην επένδυση δαπανών προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και εξοικονόμησης ενέργειας.

Pin It

Εκτύπωση Email