ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER

Το νέο πρόγραμμα Leader Clld αναμένεται να παρέχει επιδότηση έως 600.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις, και θα προκηρυχθεί μέσα στο 2016. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε νεοφυείς, καινοτομικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις ή/και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονισθούν και δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισµό, στην οικοτεχνία, στη βιοτεχνία καθώς και στην παροχή υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Θα αφορά επενδύσεις που θα υλοποιούνται σε δήμους και τοπικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 15.000 κατοίκους, ενώ προτεραιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις θα έχουν οι άνεργοι και οι γυναίκες. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Leader θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους:

 • Μεταποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων, αλιεία
 • Οικοτεχνία
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση
 • Χώροι εστίασης και αναψυχής
 • Επιχειρήσεις καταλυμάτων
 • Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού
 • Τουριστικά γραφεία

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες που θα καλύπτει το πρόγραμμα Leader αφορούν:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης.
 • Αγορά λοιπού και αγορά οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού.
 • Αµοιβές µηχανικών και συµβούλων.
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης.
Pin It

Εκτύπωση Email