Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης μέσω του LEADER/CLLD

LEADER/CLLD_RODOPI

 

 Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» – έργα ιδιωτικής παρέμβασης, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, προκηρύσσονται οι ακόλουθες υπο-δράσεις:

19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Τι ενισχύεται: Αφορά την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μετά εκσυγχρονισμού πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για  μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό προϊόν (εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, και μετεγκαταστάσεις μονάδων μεταποίησης) στους κάτωθι τομείς: 1. Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, 2. Ζυθοποιία, 3. Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά) 4. Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, 5. Μονάδες πυρηνελαιουργείων, 6. Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης, 7. Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 8. Μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, 9. Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, 10. Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής, και 11. Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβης, λινάρι).

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν μεσαίες, πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις και επιθυμούν να τις εκσυγχρονίσουν ή/και να τις επεκτείνουν ή και να τις μετεγκαταστήσουν ή που δύνανται να υλοποιήσουν νέες επενδύσεις μεσαίων, πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

19.2.2.3 – Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Τι ενισχύεται: Aφορά την επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, εκθετήρια, επιχειρήσεις εστίασης, γευσιγνωσίας, αναψυχής, καφενεία, τουριστικά αγροκτήματα, μονάδες εξυπηρέτησης αεραθλητισμού κ.λ.π.) σε τοπικές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον από θαλάσσια, φυσιολατρική, πολιτιστική και ιστορική άποψη, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή παρέμβασης. Στόχος της δράσης είναι να δοθεί κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό ή και την επέκταση των ήδη υπαρχόντων τουριστικών υποδομών, προκειμένου αυτές να βελτιωθούν και να καταστούν το ίδιο ανταγωνιστικές με τις νέες τουριστικές υποδομές που θα δημιουργηθούν στην περιοχή, ώστε να είναι βιώσιμες.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων ή παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού και επιθυμούν να τις επεκτείνουν ή/και να τις εκσυγχρονίσουν.

19.2.2.4 – Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Τι ενισχύεται: Αφορά τον εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση πολύ μικρών και μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών μονάδων στην περιοχή παρέμβασης στους τομείς: α) μη μεταλλικά ορυκτά, β) ξύλο – χαρτί, γ) μεταλλικά προϊόντα, δ) Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση, ε) πλαστικά – ελαστικά, στ) χημικά – φάρμακα, όπως αυτοί προκύπτουν από το τοπικό πρόγραμμα, με στόχο την ενδυνάμωση βιοτεχνικών μονάδων που μεταποιούν προϊόντα εκτός γεωργικού τομέα, που θεωρούνται δυναμικά για την περιοχή παρέμβασης, λόγω του σημαντικού ρόλου τους στην οικονομία της. Επίσης η δράση αφορά την επέκταση ή /και εκσυγχρονισμό ή/και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων χειροτεχνίας, οικοτεχνίας από μη γεωργούς, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του  εμπορίου στους ως άνω τομείς.

Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή/και επέκτασης οικοτεχνίας που δύνανται να ενταχθούν στη δράση αυτή αφορούν επενδυτές που δεν έχουν ως κύριο επάγγελμα τη γεωργία. Κατά τα λοιπά και στις επενδύσεις αυτές τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 4235/2014.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις στους ανωτέρω τομείς, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, και επιθυμούν να τις εκσυγχρονίσουν ή/και να τις επεκτείνουν ή/και τη μετεγκατάστασή τους.

19.2.2.5 – Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Τι ενισχύεται: Περιλαμβάνει την επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς και των επισκεπτών της (π.χ. παιδικοί σταθμοί, ιδιωτικά σχολεία, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, συνεργεία, μεσιτικά γραφεία, φροντιστήρια, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης κ.λ.π.).

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και επιθυμούν να τις εκσυγχρονίσουν ή/και να τις επεκτείνουν.

19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Τι ενισχύεται: Αφορά την ενίσχυση μεσαίων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για την μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό  σε όλους τους τομείς. Ενισχύονται ιδρύσεις εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μετά εκσυγχρονισμού μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας και μονάδων διαχείρισης υποπροϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τομείς: 1) κρέας: παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας (βοοειδών, χοιρινών, αιγοπροβάτων), μονάδων δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων με βάση το κρέας βοοειδών, χοιρινών, αιγοπροβάτων 2) Γάλα (επεξεργασία γάλακτος παραγωγή προϊόντων γάλακτος, γιαούρτη) 3 Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων) 4) Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων) 5 Ελαιούχα προϊόντα από ηλίανθο, καλαμπόκι και σουσάμι (Εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 6.Οίνος 7.Οπωροκηπευτικά (πατάτες, φρούτα και λαχανικά) 8. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 9.Ξηροί καρποί 10. Όσπρια 11. Μανιτάρια, Τρούφα 12. Μέλι κ.λ.π.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν μεσαίες, πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις και επιθυμούν να τις εκσυγχρονίσουν ή/και να τις επεκτείνουν ή και να τις μετεγκαταστήσουν ή που δύνανται να υλοποιήσουν νέες επενδύσεις μεσαίων, πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

19.2.3.3 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Τι ενισχύεται: Aφορά την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, εκθετήρια, επιχειρήσεις εστίασης, γευσιγνωσίας, αναψυχής, καφενεία, τουριστικά αγροκτήματα κ.λ.π.) σε τοπικές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον από θαλάσσια, φυσιολατρική, πολιτιστική και ιστορική άποψη, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή παρέμβασης. Στη παρούσα υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υπο-δράση 19.2.2.3 και που λόγω της εφαρμογής του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να ενταχθούν στη δράση εκείνη.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις και δύνανται να υλοποιήσουν ή/και να επεκτείνουν ή/και να εκσυγχρονίσουν μικρής δυναμικότητας τουριστικά καταλύματα ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού.

19.2.3.4 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Τι ενισχύεται:  Aφορά την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για την ίδρυση, επέκταση ή /και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων εκτός γεωργικού τομέα σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας. Επίσης η δράση αφορά την ίδρυση, επέκταση ή /και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του  εμπορίου. Στη παρούσα υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υπο-δράση 19.2.2.4 και που λόγω της εφαρμογής του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να ενταχθούν στη δράση εκείνη.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις και επιθυμούν να τις εκσυγχρονίσουν ή/και να τις επεκτείνουν ή που δύνανται να υλοποιήσουν νέες επενδύσεις, μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

19.2.3.5 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Τι ενισχύεται:  Περιλαμβάνει την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς και των επισκεπτών της (π.χ. παιδικοί σταθμοί, ιδιωτικά σχολεία, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, συνεργεία, μεσιτικά γραφεία, φροντιστήρια, κ.λ.π.). Στη παρούσα υποδράση δύνανται να ενταχθούν και επενδύσεις που περιγράφονται στην υποδράση 19.2.2.5 και που λόγω της εφαρμογής του κανόνα de minimis Καν. (ΕΕ) 1407/2013) δεν δύνανται να ενταχθούν στη δράση εκείνη.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις και επιθυμούν να τις εκσυγχρονίσουν ή/και να τις επεκτείνουν ή που δύνανται να υλοποιήσουν νέες επενδύσεις, μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ξάνθης

Νομός Ροδόπης

Περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, εξαιρουμένων των εντός σχεδίου περιοχών των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης. Οι περιοχές παρουσιάζονται αναλυτικά στην πρόσκληση

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικά οι Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις υποδράσεις συνοπτικά:

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων ειδικού τύπου
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας,
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 • Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 • Αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 25/10/2023 (ώρα 15:00)

Pin It

Εκτύπωση Email