Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης της Καβάλας μέσω του LEADER/CLLD

LEADER/CLLD_KAVALA

 

 

 

 

 Πράξεις Ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής του CLLD/LEADER Νομού Καβάλας. Προκηρύσσονται οι ακόλουθες υποδράσεις:

19.2.2.3 – Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.4 – Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.3 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.4 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.5 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5 όπου ενισχύονται μόνο επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί.

Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Οι υποδράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος η οποία αποτελείται από το σύνολο των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Π.Ε. Καβάλας και Θάσου.  Δεν συμπεριλαμβάνονται οι Δ.Κ Καβάλας, Τ.Κ Νέας Καρβάλης και Τ.Κ Χαλκερού.

 

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 6/11/2023 (ώρα 15:00)

Pin It

Εκτύπωση Email